Autor: Dr. sc. Danijel Bursać, dr. med.

Dr. sc. Danijel Bursać, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije (Klinika za ženske bolesti i porode KB “Merkur“)