Author Dr. sc. Danijel Bursać, dr. med.

Dr. sc. Danijel Bursać, dr. med.

Dr. sc. Danijel Bursać, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije (Klinika za ženske bolesti i porode KB “Merkur“)

Predmenstrualni sindrom
Predmenstrualni sindrom – Mit ili stvarnost

Pregledom stručne literature nailazimo na definiciju navedenog stanja, a ona kaže sljedeće… Predmenstrualni sindrom (PMS) i njegova teža varijanta, predmenstrualni…