Impressum

Glavna urednica:

Marijana Glavaš,

info@suvremenazena.hr
marijana@moja-asistenca.com
+385 91 1770 825

Izdavač:

Moja Asistenca, obrt za usluge
Vatrogasna ulica 8, 10360 Sesvete – Sesv. Kraljevec
mob: +385 (0)91 1770 825
OIB: 35940473344

Poslovni račun otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
IBAN: HR2123600001102433704