Impressum

PORTAL SUVREMENA ŽENA – IMPRESSUM
ISSN 2757-427X

Izdavač:

Moja Asistenca, obrt za usluge
Vatrogasna ulica 8, 10361 Sesvetski Kraljevec

marijana@moja-asistenca.com
mob: +385 (0)91 1770 825
OIB: 35940473344
Matični broj obrta: 97543357

Poslovni račun otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
IBAN: HR2123600001102433704

Urednica:

Marijana Glavaš

urednica@suvremenazena.hr
info@suvremenazena.hr
+385 91 1770 825

 

ONLINE MAGAZIN SUVREMENA ŽENA – IMPRESSUM
ISSN 2757-4261

GLAVNA UREDNICA
Marijana Glavaš

UREDNIŠTVO
Vatrogasna 8, Sesvetski Kraljevec
urednica@suvremenazena.hr
091 1770 825

IZDAVAČ I GRAFIČKA PRIPREMA
Moja Asistenca, obrt za usluge
Vatrogasna 8, Sesvetski Kraljevec

PERIODIKA
Četiri izdanja godišnje