Browsing: prezentacijske vještine

Neverbalna komunikacija u prezentaciji

Neverbalne poruke naglašavaju izgovoreno Svi znamo koliko važnu ulogu u prezentaciji ima neverbalni govor. Način na koji ste nešto rekli…