Očekuje vas važna prezentacija?! Evo kako se pripremiti!

0

Danas je skoro nemoguće pronaći posao u kojem ne postoji potreba za komunikacijom. Bez dobro razvijenih komunikacijskih i prezentacijskih vještina, nije moguće napredovati u struci, organizacijskoj hijerarhiji niti graditi uspješne odnose u poslovnom okružju. Saznajte kako biti bolji u prezentaciji!

Prezentacija podrazumijeva oblik direktne komunikacije u kojoj se jedna osoba obraća većem broju ljudi u namjeri da ih informira, uputi, uvjeri ili motivira te predstavi organizaciju, ideju, projekt ili poslovnu informaciju. Uspjeh govornika uvijek ovisi o pripremi i fokusiranju na važne elemente i dijelove prezentacije.

Cilj prezentacije

Cilj prezentacije mora biti jasno definiran i određen jer čim imate jasan cilj, možete početi s pripremom prezentacije.

Za provjeru cilja, dajte iskrene odgovore na 3 sljedeća pitanja:

 1. Što želim postići ovom prezentacijom?
 2. Zašto želim održati ovu prezentaciju?
 3. Iz kojeg razloga tamo idem?

Ako su odgovori na ova pitanja isti, uspjeli ste pronaći cilj. Opći ciljevi mogu biti informiranje, stvaranje mišljenja, poticanje ideja, motiviranje, obučavanje, uvjeravanje i slično, ali pri tome poruka uvijek mora biti primjena auditoriju. Potrebe slušatelja moraju biti na prvom mjestu stoga ih govornik treba staviti u središte interesa. Pri tome je važno slijediti sljedeća 2 koraka:

 1. Definirajte što očekujete od auditorija.
 2. Prezentirajte im informacije koje su potrebne da postignete cilj i potaknete na aktivnost.

Dobra priprema prezentacije

Postavljanjem cilja krenuli ste u kreiranje plana prezentacije koji je važan za dobru pripremu. Sljedeći korak podrazumijeva analizu situacije u kojoj se nalazite. Treba pažljivo provjeriti vrijeme prezentacije, veličinu auditorija, mjesto održavanja i tehnička pomagala.

Važni savjeti u vezi s vremenom prezentacije

 • Pridržavajte se predviđenog vremena. Prekratka prezentacija ostavlja dojam da ste zakinuli auditorij, a preduga može biti zamorna.
 • U prvih 30 sekundi osvajate pažnju i zanimanje auditorija. To je dovoljno dugo vrijeme da prezentirate sebe i istaknete važne elemente prezentacije.
 • Prvih 20 minuta je ključno za iznošenje najvažnijih elemenata prezentacije.
 • Imajte rezervnu varijantu za skraćeno vrijeme prezentacije, ukoliko dođe do promjena u rasporedu.

Važni savjeti u vezi veličine auditorija

 • Prezentaciju prilagodite broju osoba. Male grupe omogućuju neformalniju prezentaciju i interakciju.
 • Prilagodite ton, rječnik i način izlaganja broju ljudi u publici.

Važni savjeti vezano za tenička pomagala

 • Prilagodite se veličini prostora i dostupnosti tehničkih pomagala. Prije prezentacije važno je detaljno pregledati ispravnost dostupne opreme.
 • Kretanjem možete naglasiti pojedine dijelove prezentacije, uspostaviti kontakt s publikom te usmjeravati pozornost auditorija.
 • Prezentacijski materijal mora biti prilagođen publici. Vizualizacijom je moguće bolje objasniti ideju prezentacije, dodatno pojasniti složene informacije, za 50 posto povećati pamćenje  prezentiranog te povećati uvjerljivost poruke.

Prezentacija i prezentacijske vještine se uče. Rijetki su pojedinci koji su rođeni s tom vještinom i umijećem. Ukoliko ste zainteresirani za usavršavanje svojih prezentacijskih vještina, provjerite popis tema u Vedroj kući znanja.

Share.

About Author

Suvremena žena

Suvremena žena je lifestyle portal koji donosi inspirativne priče o ženama koje čine razliku, savjete za sretniji, zdraviji, uspješniji i ispunjeniji život, pronicljive članke, novosti iz svih ženama zanimljivih područja. Portal je namijenjen ženama koje traže inspiraciju, motivaciju, ohrabrenje za stvaranje života o kojem su oduvijek sanjale. Kroz sadržaje portala ih želimo osnažiti, potaknuti ih da vjeruju u sebe, da jačaju samopouzdanje i svjesnost o sebi, da žive zdravo, da preuzmu odgovornost za svoj život i živote onih koji o njima ovise.

Comments are closed.