Stres na poslu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Stres na poslu se može definirati kao štetni fizički i emocionalni odgovori koji se mogu javiti kada zahtjevi posla ne odgovaraju sposobnostima, izvorima ili potrebama zaposlenika. Stres na poslu može dovesti do narušena zdravlja ili čak do ozljeda.

 

Koncept stresa na poslu se često brka s izazovom, međutim ti koncepti nisu isti. Izazov nas psihički i fizički potiče te nas motivira na učenje novih vještina i savladavanja našeg posla. Kada postignemo cilj, odnosno zadovoljimo izazov, osjećamo se relaksirano i zadovoljno. Izazov je važan segment za zdrav i produktivan posao. Važnost izazova u našem poslovnom životu se može odnositi na ono kada neki kažu „malo stresa ti neće naškoditi“.

 

Što kada izazovi prerastu u poslovne zahtjeve?

Kada izazovi prerastu u zahtjeve koje mi ne možemo zadovoljiti, relaksiranost se pretvara u iscrpljenost i osjećaj zadovoljstva se pretvara u osjećaj stresa. Posljedično tome, postajemo podložni oboljenjima, ozljedama i neučinkovitoj provedbi radnih zadataka. Dakle, stres na poslu se javlja kada zahtjevi posla ne odgovaraju sposobnostima, izvorima ili potrebama zaposlenika.

 

Utjecaj stresa na zdravlje

U proteklih 20 godina, mnoge studije su istraživale povezanost stresa na poslu i prisustvo raznih simptoma. Poremećaji raspoloženja, poteškoće sa spavanjem, bolovi u trbuhu, glavobolje, narušeni prijateljski, kao i obiteljski odnosi su primjeri problema vezanih uz stres. Ovi problemi se brzo razvijaju i često su se pojavljivali u spomenutim istraživanjima. Navedene rane simptome stresa na poslu je obično lako prepoznati. Međutim utjecaj stresa na kronične bolesti je teže uočiti iz razloga što se kronične bolesti razvijaju duži vremenski period te su podložne utjecaju mnogih faktora, a ne samo stresa. Bez obzira, dokazi su pokazali da stres ima važnu ulogu kod nekoliko vrsta kroničnih oboljenja posebice kardiovaskularnih bolesti, poremećaja mišićno-koštanog sustava te psiholoških problema.

 

Kako poslodavac može prevenirati stres na poslu?

  • Provjerite jesu li zahtjevi posla u suglasju sa sposobnostima i izvorima zaposlenika.
  • Oblikujte posao na način da pruži smisao, stimulaciju i priliku zaposlenicima da primijene svoje vještine.
  • Jasno definirajte uloge i odgovornosti zaposlenika.
  • Pružite zaposlenicima priliku da sudjeluju u donošenju odluka i akcijama koji se tiču njihovog posla.
  • Unaprijedite komunikaciju – smanjite nesigurnost u pogledu razvoja karijere i prosperiteta u budućnosti.
  • Osigurajte mogućnosti za socijalnu interakciju među zaposlenicima.
  • Uspostavite raspored smjena koji je kompatibilan sa zahtjevima i odgovornostima izvan posla.

Foto: Nik Shuliahin, Unsplash

 

Share.

About Author

Doc. dr. sc. Dubravka Šimunović

Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. godine zaposlena je na Zdravstvenom Veleučilištu u trajnom zvanju profesor. Stručni interes usmjerila je na očuvanje mentalnog zdravlja u svim dobnim skupinama. Kao redovni profesor na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu izvodi nastavu za potrebe nekoliko Studija. Kao vanjski predavač održava nastavu na Sveučilištu u Zagrebu i Osijeku. Nositeljica je strukovnih kolegija za potrebe izvođenja nastave na Visokoj školi u Prijedoru. Uz kongresna priopćenja na tuzemnoj i inozemnoj razini jedno je vrijeme aktivno sudjelovala kao predavač na međunarodnom projektu iz mentalnog zdravlja za potrebe edukacije zdravstvenih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Na jednoj od radijskih stanica uređuje i vodi emisiju iz područja javnog zdravstva. Tijekom 2019. diplomirala je iz područja logoterapije i egzistencijalne analize.

Comments are closed.