Autor: Matej Čuljak, psiholog i psihoterapeut

Fakultet psihologije je završio 2010. godine te se nakon rada u prodaji i ljudskim resursima skrasio u vrtiću jer voli raditi s djecom. U braku je od 2008. godine i sa suprugom Lindom ima petero prekrasne djece. Završio je edukaciju iz psihoterapije, grana egzistencijalna psihologija – Logoterapija (terapija smislom). Drži predavanja kao psiholog na tečajevima priprave za brak u Zagrebačkoj nadbiskupiji, te radionice za roditelje u sklopu programa Rastimo zajedno.