Autor: Ana Vonić Jovanović

Life i business coach. Trenutno imam preko 13 godina iskustva i rada sa coaching tehnikama, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Osobni razvoj i mentalne tehnike smatram temeljem sretnog i ispunjenog života. Pružaju nam slobodu, uspjeh, samopouzdanje, donose ljubav prema sebi i omogućuju da znamo kako ostvariti svoje snove. Korištenje coaching mentalnih tehnika na svim životnim područjima bila mi je najbolja odluka jer mi je omogućila ostvarenje svih mojih želja. Znala sam kako ih doseći. Stoga sam svoje znanje odlučila dijeliti s drugima otvaranjem vlastite Udruge Životna promjena. Jer mentalne tehnike za mene su uistinu napravile zaokret. Rado pomažem drugima da ga postignu i žive puninu koju sebi zaslužuju dati.