Irena Brbić – dipl. homeopat

0

Irena Brbić, dipl. homeopat, certificirani praktičar NAET® metode i licenciranti TOMATIS® konzultant. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao prof. francuskog i španjolskog jezika s književnošću. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu studirala je na poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje – MBA. Iza sebe ima desetogodišnju karijeru kao voditeljica marketinga i odnosa s javnošću. Međutim, Irena se prije više od dvadeset godina okrenula homeopatiji i alternativnim metodama liječenja. Danas vodi školu homeopatije te centar za integrativne i komplementarne terapije u Zagrebu.

Obiljka: Kako je došlo do ove prekretnice u Vašoj karijeri, što Vas je na to navelo?

Irena: Zapravo prave prekretnice nije bilo. Dok sam radila svoj „day job“ kao voditeljica marketinga i komunikacija uvijek je postojao i onaj drugi „pravi poziv“ kojeg bismo mogli nazvati i pozivom duše u mom slučaju: pomagati drugima da iscijele sebe. Moja prva formalna edukacija iz homeopatije koincidira sa završetkom studija na Filozofskom fakultetu prije 21 godinu, međutim tada još nisam bila spremna na to da mi ta vokacija bude ono što će mi stavljati kruh na stol. Tada sam se ipak odlučila na dodatnu edukaciju i usavršavanje u smjeru poslovnog upravljanja-MBA na Ekonomskom fakultetu što mi je neizmjerno pomoglo u korporativnom svijetu i shvaćanju poslovnih strategija, izradi poslovnih i marketinških planova. Umjesto diplome s tog fakulteta, ugrabila sam svog supruga i svakako mislim da je ta edukacija definitivno ispunila svoju svrhu. Odluka o napuštanju korporativnog okruženja dolazi puno kasnije, negdje po rođenju mog četvrtog djeteta, kada se ponovno vraćam školovanju iz homeopatije i to istodobno na dvije škole, Londonskom međunarodnom koledžu za homeopatiju u Zagrebu i Međunarodnoj Akademiji za klasičnu homeopatiju u Grčkoj čija sam danas (već 5 godina) predstavnica i voditeljica škole u Hrvatskoj. Tranzicija iz korporativnog poslovnog okruženja u vlastiti posao nije došla preko noći, sazrijevala je niz godina, i kada je zov duše nadjačao sve druge, otvorila sam poduzeće i krenula u to svim svojim srcem i sa svom mogućom podrškom koju mi je pružala moja obitelj. Neizmjerno sam zahvalna Univerzumu što su se okolnosti tako lijepo posložile i što sam s ranijeg posla otišla s otpremninom pa nisam imala onih početnih strahova koji muče svakog tko započinje svoj posao, „hoću li preživjeti prvu godinu dana?“.

Obiljka: Pojasnite nam što je homeopatija?

Irena: Homeopatija je jedna od najsigurnijih postojećih terapeutskih metoda s gotovo nepostojećim popratnim pojavama. Homeopatija vjeruje da se prava informacija o nečijem zdravlju nalazi unutar energetskog polja koje organizam proizvodi, a koje se tada izražava kao “bolest” predstavljajući se kroz znakove i simptome. Svaki je organizam jedinstven u svojim reakcijama i razlikuje se u svojoj strukturi energetskog polja na isti način na koji su otisci prstiju potpuno jedinstveni. Upravo zato tretman svake osobe treba biti usmjeren na tu osobu, a ne na grupu ljudi. Genetika je nedavno došla do istog zaključka! Homeopatija, uzimajući u obzir totalitet simptoma organizma – kojeg izražava na tri nivoa – mentalnom, emocionalnom i tjelesnom nivou, otkriva što je u podlozi poremećaja na vrlo precizan način.

Obiljka: Godinama ste se educirali na području homeopatije, edukacija traje i dalje. Kako pomažete klijentima i tko su vaši klijenti?

irena-1Irena: Znanstveni magisterij homeopatije i integrativne medicine na UCLAN Univerzitetu u Velikoj Britaniji je kruna moje edukacije, iako mislim da školovanje nikad ne prestaje. Sigurno ću nastaviti u smjeru doktorata. Moj istraživački rad (tema disertacije pod nazivom: Health and Education Professionals’ Perspectives Towards the Diagnosis and Treatment of Autism in Croatia) bavi se najznačajnijim metodama, postupcima i tehnikama koje se koriste u dijagnostici i terapiji autizma u Hrvatskoj u svjetlu znanstvenih spoznaja iz područja neuroznanosti. Moji klijenti/pacijenti mogu biti svi oni koji žele holistički tretman zdravlja, a najzastupljenija su upravo djeca iz autističnog spektra.

 

Obiljka: Koje su osnovne razlike između homeopatije i klasične medicine?

Irena: Filozofija homeopatije se temelji na potpuno drugačijem pristupu nego što je onaj   konvencionalne medicine, koja ima za cilj ubiti ili iskorijeniti uzročnike bolesti uz pomoć jakih kemijskih lijekova koji imaju svoje dobro poznate nuspojave i druge negativne posljedice koje nisu odmah lako uočljive. Alternativno, homeopatija nastoji ojačati obrambeni sustav, koji se sam, u svom “pametnijem” i ojačanom stanju može braniti od uljeza ili bilo kojeg akutnog ili kroničnog poremećaja. Koji će od ova dva pristupa prevladati, teško je odgovoriti. Konvencionalna medicina je prikladna za masovnu vrstu liječenja, homeopatija tretira pacijente individualno, koristeći personalizirani pristup izliječenju koji može  preokrenuti degenerativni tijek bolesti.

Obiljka: Koliko je homeopatija prihvaćena u Hrvatskoj?

Irena: Homeopatija je kroz 20 godina od kad se podučava u Hrvatskoj dobro prihvaćena medicina, međutim ne postoji pravna regulativa koja propisuje tko je homeopat i kakvu edukaciju mora imati. U isto vrijeme postoji Zakon o lijekovima i homeopatskim pripravcima po kojem se homeopatski pripravci mogu kupiti u slobodnoj prodaji u ljekarnama, a u Zakonu ne postoje homeopati – terapeuti koji ih mogu preporučiti. Kada bi se to reguliralo veći broj homeopatskih terapeuta i veća dostupnost homeopatije pružila bi dodatnu mogućnost prevencije bolesti i boljeg zdravlja, a time i smanjila financijski teret s nacionalnog zdravstvenog sustava te bila pozitivan čimbenik kod rješavanja problema nezaposlenosti.

Obiljka: Recite nam nešto o moći glazbe na iscjeljenje tijela!

Irena: Moć glazbe je poznata svakome od nas. Ili kako Bajaga u svojoj pjesmi kaže: „To je taj zvuk što me pomera, to je taj zvuk koji me obara…“  Čim čujemo prve tonove glazbe pokrećemo se, u ritmu. Ritam života naši su otkucaji srca i naši udisaj. Kada oni prestanu život nas napušta. A kada pričamo o Tomatis neurosenzornoj auditivnoj stimulaciji onda zapravo ne mislimo na glazbu Bajage ili rock glazbu već na Mozarta čija je vrijednost prepoznata i u činjenici da Mozart može stimulirati mozak i vratiti u red živčani sustav. Od tuda Mozartu iscjeljujuća i ljekovita moć u metodi koju je razvio francuski liječnik, otorninolaringolog dr. Alfred A. Tomatis u 60-im godinama prošlog stoljeća. Budući da je TOMATIS metoda najmlađa disciplina koju koristim tek od 2012.,  a dovela sam ju prva u Hrvatsku, bitno je naglasiti da se njome postižu izvanrednu rezultati u brojnim poteškoćama koje susrećemo: autizam, disleksija, disgrafija, anksioznost, depresija, stres i brojne druge ili pak za postizanje veće muzikalnosti, bolje kvalitete glasa, efikasnijeg učenja stranih jezika i drugo.  Radi se o stimulaciji unutarnjeg uha, odnosno mentalnom fitnessu  i treniranju da čujemo širi raspon zvukova te da ih bolje razlikujemo. U metodi koristim različite uređaje kao što su TalksUp i Forbrain koji je nedavno dobio nagradu BETT u kategoriji rješenja za posebne edukacijske potrebe.  Tzv. „Tomatis efekt“ opisuje i Norman Doidge, čuveni američki psihijatar, autor bestsellera  “Brain that changes itself, u svojoj novoj knjizi “Brain’s Way of Healing” kao sistem slušanja temeljen na neuroplastičnosti s izvanrednim rezultatima.

Moja istraživačka tema kao i moje profesionalno usmjerenje i rad s djecom s poremećajem  iz autističnog spektra kroz Tomatis slušnu neurostimulaciju je pobudio strastveni interes prema kognitivnoj neuroznanosti i potrebu da produbim svoje razumijevanje na području neuroznanstvenih spoznaja i istraživanja, a posebice bih voljela svoje daljne istraživanje usmjeriti prema neurolingvistici i kognitivnoj znanosti jezika.

Obiljka: Što Vama u Vašem životu znači homeopatija?

Irena: Homeopatija nije samo medicina, ona je i filozofija,  psihologija, antropologija. Ovdje ću citirati svog učitelja i osobnog homeopata, Georgea Vithoulkasa: „Ne kažemo da znamo svu istinu, kažemo da se moramo i dalje razvijati kako bismo saznali još više o našoj znanosti. Isto tako kažemo da imamo u rukama Znanost.  Da ste vidjeli ono što sam ja vidio, mogli biste je uistinu nazvati, bez ikakvog oklijevanja, Božanskom znanošću.“ Kada upoznate principe homeopatije susretnete se s cijelovitim sustavom gledanja i razmišljanja o zdravlju koji je nepoznat konvencionalnoj medicini. Mi u homeopatiji, prema određenim simptomima možemo predvidjeti teške i degenerativne bolesti bez kompliciranih laboratorijskih testova i uređaja. Sve informacije o našem zdravlju naš organizam sadrži u sebi, samo ih treba znati čitati. Za bilo koji zdravstveni problem koji bismo mogli imati, homeopatija nam može omogućiti da identificiramo svoj problem – potencijalno i lijek. Nakon što smo dosegli najviši stupanj zdravlja, sposobni smo za primjenu empatije i informiranog uvida u svoj svakodnevni život. Da se izrazim manje klinički,  govorit ćemo s ljubavlju dok ćemo savjetovati s mudrošću, a istodobno bit ćemo mudri dok izražavamo svoju ljubav.

Obiljka: Koji su Vaši najveći uspjesi u radu?

Moji najveći uspjesi nisu mjerljivi u brojkama, profitu, prometu, ROI ili poznatošću mog brenda, moj uspjeh je onda kada uspijem pomoći osobi koja mi se obratila za pomoć. Takvi uspjesi su moji pokretači. Uspjeh je imati zadovoljstvo u onome što radiš, živjeti ono što radiš i to dijeliti s drugima.

Obiljka: Što je za Vas obilje?

Strah je naš najveći neprijatelj ili kako bi legendarni Yoda to rekao: put ka tamnoj strani. Trebamo preuzeti odgovornost za svoje zdravlje, hrabro i beskompromisno i promišljati o odlukama o zdravlju koje nismo napravili sami, već su nam ih “prodali” društvo ili farmaceutska industrija. Jasno je da je postizanje savršene ravnoteže, najvišeg stupnja zdravlja, idealistički cilj do kojeg nitko ne može doći.  Ali trebamo težiti zdravlju koje nije samo sloboda od boli već i osjećaj blagostanja, koje je sloboda od strasti koja rezultira u dinamičnom smislu mirom i spokojem i koje je sloboda od egoizma, koja vodi prema jasnoći razmišljanja i shvaćanju istine.  To je ujedno i moja definicija obilja.

Razgovarala: Marijana Glavaš

Share.

Comments are closed.