Autor: Tina Primorac

Tina Primorac, dipl. novinarka, književnica, pripovjedačica i voditeljica Projekta Paresia (paresia.hr) preko kojeg stvara društveno korisne projekte i edukativne radionice za djecu i odrasle. Petnaest godina se obučava u komunikacijskim vještinama, dugogodišnja je voditeljica amaterskih dramskih grupa i članica Kreativnog studija Logos, udruge za promicanje usmenog pripovijedanja i popularizaciju znanosti te Balans centra, krovne udruge za biblioterapiju i poetsku terapiju u Republici Hrvatskoj. Supruga je i mama petero djece.