Temelji timske suradnje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Svaki tim koji teži realizaciji zajedničkog cilja mora posvetiti vrijeme učinkovitom planiranju.

 

Da bi određeni zadatak realizirali na učinkovit i brz način potrebno je raspodijeliti uloge – funkcije – zaduženja. U timovima u kojima nije jasno definirana uloga pojedinaca zasigurno vlada anarhija i nered. Svaki zadatak koji je unaprijed dodijeljen pojedincu ili grupi važno je pojasniti do najsitnijih detalja. Odgovornosti, ovlasti i sustav nagrađivanja za učinkovito obavljen zadatak treba jasno iznijeti kako bi članovi tima imali sve informacije i saznanja o zadatku koji im je dodijeljen.

Metodologija rada, tehnike rada nešto je što zasigurno mora biti pojašnjeno tijekom planiranja zadataka. Procjena vremena i načini izvođenja zadataka čine također sastavnicu svakog planiranja.

Realizacija zadatka nije niti malo lagan posao. U svakodnevnom životu često znamo izjaviti “koliko mu treba vremena za tako lagan zadatak, to bih ja napravio u trenu“. Zaboravljamo da se međusobno razlikujemo u sposobnostima. Često smo skloni omalovažavanju i podcjenjivanju drugih pogotovo ako smo dobri u nečemu i zaboravljamo se upitati kako bi isti taj zadatak izveli da nemamo predznanje, iskustvo i neke vještine koje posjedujemo.

Važno je tijekom ostvarivanja cilja usredotočiti svu svoju kreativnu, istraživačku i radnu energiju na realizaciju cilja. Odgađanje rada u timu, ili kako mi to znamo reći u svakodnevnoj komunikaciji “zabušavanje“, zasigurno će uvjetovati male pomake u timu neovisno koliko mi mislili da nismo bitni ili presudni za realizaciju zadatka – cilja.

 

Pomaganje ili iskorištavanje?

Pomaganje članovima tima nužno je razlikovati od iskorištavanja. Ponekad se dešava da pojedini članovi tima „zabušavaju“ i kontinuirano iskorištavaju kolege na poslu. Nužno je razlikovati pojedince kojima treba pomoć od pojedinaca koji su manipulatori u grupi.

Tehnike asertivnosti nam mogu biti od koristi. Znati reći ne i pri tome sačuvati pristojnu količinu poštovanja bez napada na osobnost pojedinca ponekad je nužno potrebno kako bi sačuvali vlastitu osobnost. Supervizija – kontrola tijeka realizacije zadanog cilja sastavnica je ostvarenja svakog cilja. Poštivanje zadanih rokova uz podsjećanje na dogovorene termine u nekim timovima je neizbježno, dok u nekim timovima nije potrebno, što uvelike ovisi o članovima tima i količini zadataka koje imaju.

Vrednovanje rezultata timske suradnje važna je karika u funkcioniranju uspješnih timova. Timovi u kojima se dodatno vrednuju vrijedni i poduzetni pojedinci zasigurno je jedan od oblika poticanja motivacije osobe.

Često se dešava da ista primanja imaju pojedinci koji rade na jednom ili više ciljeva, u trgovini jednako se plaćaju ljubazne i neljubazne djelatnice, u obitelji se jednako brinemo o vrijednim i lijenim članovima.

Kritičko vrednovanja rezultata važna je sastavnica uspješnog funkcioniranja timova. U situacijama u kojima je nužno promijeniti, odnosno povećati uspješnost ponekad je nužno pronaći strategije mogućih poboljšanja.

 

Share.

About Author

Doc. dr. sc. Dubravka Šimunović

Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. godine zaposlena je na Zdravstvenom Veleučilištu u trajnom zvanju profesor. Stručni interes usmjerila je na očuvanje mentalnog zdravlja u svim dobnim skupinama. Kao redovni profesor na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu izvodi nastavu za potrebe nekoliko Studija. Kao vanjski predavač održava nastavu na Sveučilištu u Zagrebu i Osijeku. Nositeljica je strukovnih kolegija za potrebe izvođenja nastave na Visokoj školi u Prijedoru. Uz kongresna priopćenja na tuzemnoj i inozemnoj razini jedno je vrijeme aktivno sudjelovala kao predavač na međunarodnom projektu iz mentalnog zdravlja za potrebe edukacije zdravstvenih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Na jednoj od radijskih stanica uređuje i vodi emisiju iz područja javnog zdravstva. Tijekom 2019. diplomirala je iz područja logoterapije i egzistencijalne analize.

Comments are closed.