Browsing: teški ljudi

Kako s kompliciranim ljudima?

Stručnjaci kažu da u podlozi svakog teškog i napornog razgovora leže 3 razgovora, odnosno da postoje strukture koje se nalaze…