Loši odnosi na poslu

0

Kada bi se pokušala opisati atmosfera u kojoj vladaju loši odnosi među suradnicima, različite osobe istaknule bi različite elemente i karakteristike, ali bi generalno gledano svi imali slične opise. Prepreke u stvaranju dobrih odnosa na poslu su brojne.

Ono što najčešće ometa u izgradnji odnosa sa suradnicima i partnerima jesu predrasude. Predrasude se mogu definirati kao osobni stav koji utječe na osobu, tako da ona sama na povoljan ili nepovoljan način djeluje prema drugoj osobi ili prema grupi ljudi. Predrasude su opasne, jer se na temelju njih procjenjuju kategorije ljudi ili pojedinci bez bilo kakve provjere da li je takav stav opravdan ili ne. Biti pod utjecajem predrasude znači da je donešena odluka ili zaključak prije nego što su upoznate relevantne činjenice. Može se reći da dovodi do neopravdanih stavova koji se neobično opiru racionalnim utjecajima. Predrasude mogu biti usmjerene na pojedince (npr. ne poznajemo direktorovu kćer, ali smo uvjereni da je nesposobna i da nikada ne bi dobila neki posao da joj tata to nije namjestio) ili na grupe ljudi (npr. sve žene su loši vozači, ili oni u financijama nikada ništa ne rade). Vodeći se za svojim predrasudama, bez provjeravanja činjenica, možemo sebi uskratiti odnose s kvalitetnim suradnicima koji nam mogu pomoći da uspješnije obavljamo svoj posao.

Nadalje, jedna od prepreka je i neprihvaćanje činjenice da smo za odnos odgovorni prvenstveno mi. Mi uvijek možemo okriviti nekoga drugoga za situaciju u kojoj se nalazimo, ali to nije produktivno i ne doprinosi ostvarenju našeg cilja – stvaranju dobrih odnosa sa suradnicima. Ukoliko nismo zadovoljni s nekim odnosom, trebamo razmisliti koliko nam je isti važan i što možemo učiniti da ga poboljšamo. Okrivljavanje drugih predstavlja prebacivanje odgovornosti, a time sebe stavljamo u poziciju osobe koja je žrtva nečijeg drugog ponašanja. Ako se trudimo izgraditi određeni odnos, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, jer ekstremni slučajevi uvijek postoje. Međutim, u većini slučajeva to će donijeti rezultate, a ako ne uspijemo barem ćemo znati da smo pokušali.

S organizacijskog aspekta, prepreka stvaranju dobrih odnosa na poslu može biti loša organizacijska kultura, koja tolerira neprikladnu komunikaciju, ne podupire kvalitetno rješavanje sukoba, ne regulira distribuciju informacija i slično. Pored toga, nejasno postavljeni ciljevi, zadaci i uloge koje članovi tima moraju obaviti da bi organizacija postigla očekivane rezultate, također predstavlja jednu od prepreka jer ostavlja prostor za nesporazume, a nesporazumi su uvijek potencijalni izvori sukoba.

Mobbing

Jedna od riječi koja se danas sve više koristi je i – mobbing. Ovaj pojam može se definirati kao oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna ili više osoba sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta. Takve se aktivnosti odvijaju visokom učestalošću i kroz duži period, neki izvori kažu da je to najmanje jednom tjedno, tijekom najmanje šest mjeseci.

Srž problema mobbinga zapravo leži u neadekvatnim odnosima na radnom mjestu. Stoga je to samo još jedan aspekt koji ukazuje na činjenicu da je radno okruženje i odnosi koji se na njemu stvaraju izrazito važno za gospodarski subjekt i rezultate koje ostvaruje. Mobbing sigurno nema pozitivnih utjecaja na rezultate pojedinaca koji se u ovom procesu nalaze, bez obzira da li se radi o zlostavljačima ili žrtvi, jer niti jedni niti drugi svoje kapacitete ne usmjeravaju na radne zadatke.

Činjenica je da mobbing može spriječiti sustavnom prevencijom, informiranjem, edukacijom, prije svega na području komunikacijskih vještina, o čijem smo značaju za stvaranje dobrih odnosa na radnom mjestu već razgovarali. Mobbing počinje neriješenim sukobom koji remeti međuljudske odnose. Taj izvorni sukob se tijekom vremena zaboravlja, ali s obzirom da isti nije riješen, ostaju agresivne emocije i težnje, koje se onda usmjeravaju prema određenoj osobi. Važnost brzog rješavanja sukoba, bez odlaganja, što je jedan od elemenata izgradnje dobrih odnosa, time još više dobiva na značaju.

Iako je mobbing posebna i vrlo široka tema, koja zaslužuje posebnu obradu, njezina aktualnost i činjenica da se ona također provlači i isprepliće s procesom stvaranja dobrih odnosa na poslu, pa ju je na ovom mjestu bilo nužno istaknuti.

mr. sc. Nataša Trojak

Share.

Comments are closed.