Zašto neki poslovi propadaju?

0

Istraživanje koje je u SAD-u obuhvatilo 160 liječničkih ordinacija pokušalo je doći do odgovora zbog čega su neke ordinacije propale, a druge opet uspjele u okruženju koje se u posljednjih 10 godina znatno promijenilo. Rezultati su pokazali da ključan doprinos uspjehu ordinaciji daju funkcionalni odnosi na poslu, koji se očituju kroz sljedećih sedam, međusobno nezavisnih, karakteristika:

  1. Povjerenje, koje predstavlja ključ uspješne suradnje.
  2. Raznolikost, pri čemu se misli na različite poglede na svijet, različita mišljenja i njihovo ohrabrivanje. Raznolikost povećava broj mogućih rješenja i omogućava suradnicima da uče jedni od drugih.
  3. Obzirnost znači da su suradnici otvoreni za nove ideje, što omogućava kontinuirano usavršavanje i unapređivanje pojedinaca i samog poslovanja.
  4. Međusobna povezanost opisuje situaciju u kojoj su ljudi upoznati sa time kako njihov posao utječe na cijeli proces i posao drugih suradnika. Zbog toga se lakše snalaze u neočekivanim situacijama.
  5. Poštovanje je temeljeno na pažljivim, iskrenim i taktičnim interakcijama.
  6. Raznolika interakcija među suradnicima znači da su među suradnicima u svakom trenutku prisutni i socijalni, ali i radni odnosi među kolegama, i ta dva aspekta nije moguće (a nije niti dobro) odvojiti.
  7. Učinkovita komunikacija podrazumijeva dobar odnos između usmene i pisane komunikacije. Usmenu komunikaciju (razgovor) potrebno je koristiti kada su poruke nejasne ili je prisutan jaki emocionalni naboj, dok je pisana komunikacija prikladnija za rutinske poruke. Suradnici u okruženju za koje možemo reći da su razvili učinkovitu komunikaciju znaju kada i u kolikoj mjeri koristiti neki od ovih oblika komunikacije.

(Izvor: Tallia, Lanham, McDaniel, Crabtree: Seven Characteristics of Succesfull Work Relatioships)

Share.

Comments are closed.