Browsing: Dajana Furgala Šuper

Dajana Furgala Šuper

Suvremena žena razgovarala je s Dajanom Furgala Šuper, pravnicom, uspješnom poduzetnicom. Suvremena žena: Draga Dajana, predstavi se ukratko za portal…