Doc. dr. sc. Dubravka Šimunović

U KOLUMNI NA PORTALU SUVREMENA ŽENA

Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. godine zaposlena je na Zdravstvenom Veleučilištu u trajnom zvanju profesor. Stručni interes usmjerila je na očuvanje mentalnog zdravlja u svim dobnim skupinama. Kao redovni profesor na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, izvodi nastavu za potrebe nekoliko Studija.

Tijekom 2019. diplomirala je iz područja logoterapije i egzistencijalne analize.

error: Content is protected!