Centar za rehabilitaciju Zagreb slavi 70 godina rada

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Što je Centar za rehabilitaciju

Prema riječima ravnateljice Ružice Stipčić, Centar za rehabilitaciju Zagreb, ustanova je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja skrbi o djeci, mladima i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama. Centar za rehabilitaciju Zagreb je jedan od vodećih u Hrvatskoj, a svoj status postigao je velikim angažmanom stručnih i drugih radnika i ulaganjem u razvoj programa i brigu o korisnicima.

Centar je uvijek bio prvi u uvođenju inovativnih pristupa s kojima je bio ispred svoga vremena. Uspostavio je programe izvaninstitucijske skrbi polazeći od ideje da je najbolja skrb ona koja  pomaže čovjeku da raste, razvija se i živi u obiteljskom okružju uključen u lokalnu zajednicu i na način da se samom korisniku, roditeljima i skrbnicima pruži potrebna podrška kojom se osigurava zadovoljenje svih potreba i poštivanje prava. Cilj rada je uključenost naših korisnika u aktivnosti zajednice kao punopravnih članova društva.

 

Povijesni osvrt na rad Centra

Centar je počeo djelovati u samostanu časnih sestara „Antunovac“ u Maksimirskoj ulici. Tijekom godina mijenjao se naziv Centra i prostori u kojima se radilo. 1958. ustanova seli  u Nazorovu ulicu kao „Zavod za duševno zaostalu djecu“ koji se 1967. mijenja u „Specijalni zavod za rehabilitaciju djece“, a deset godina kasnije u „Centar za socijalizaciju“. Od 1987.  djeluje kao „Centar za rehabilitaciju Zagreb“.

Od 1977. radno osposobljavanje provodi se u radionici na Kaptolu.
1979. selimo u Dom izviđača na Sljemenu.
1982. pronađeno je rješenje za povratak sa Sljemena i dobivamo prostor na Paunovcu.
1984. otvoren je novi Centar za djecu predškolske dobi u Sloboštini, u namjenski građenom prostoru.
1992. počinje se s radom i na lokaciji Orlovac gdje se pružaju usluge odraslim osobama.
2003. Otvorena je nova ustanova, Sloboština 2 za smještaj odraslih starijih osoba.
Od 2013. godine Centar je u procesu deinstitucionalizacije i transformacije, ističe ravnateljica Stipčić,prof.

 

Potreba za autonomijom kroz organizirano stanovanje

Prema riječima ravnateljice Stipčić, posebno mjesto zauzima organizirano stanovanje kojim se omogućuje uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu. Svakodnevno se navedenim pristupom ostvaraju trajni međuljudski odnosi na razini prirodnog kruga podrške koji su odgovor na neke od osnovnih životnih potreba kao što su potreba za ljubavlju i pripadanjem te potreba za poštovanjem i samopoštovanjem. Tim stručnjaka pomaže pojedincima, kroz različite aktivnosti, realizirati osobne autonomije. Život u zajednici i socijalna uključenost razvijaju svijest i spoznaje društva o osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim mogućnostima i potrebama, podižu razinu tolerancije te omogućuju stjecanje pozitivnih iskustva i uklanjanje predrasuda na razini zajednice.

Danas je rad Centra organiziran u sjedištu (Orlovac), dvije podružnice (Sloboština
i Sloboština 2) i dvije dislocirane jedinice (dislocirana jedinica Ilica i dislocirana jedinica za organizirano stanovanje).

Obzirom na kronološku dob korisnika i vrstu usluge, programi se provode na više lokacija u gradu Zagrebu. Uz korisnike i roditelje/skrbnike kao partnere, zajednički kreiramo program za svakog pojedinca. Primjenjuje se socijalni model skrbi utemeljen na promicanju ljudskih prava i osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i temelji se na inkluzivnom pristupu koji podrazumijeva da svatko na svoj način može pridonijeti društvu i da mu, prije svega, pripada.

Pripremila:  dr. sc. Dubravka Šimunović

Foto: Nathan Anderson, Unsplash

Share.

About Author

Suvremena žena

Donosimo teme i savjete za sretniji, zdraviji, uspješniji i ispunjeniji život, novosti iz svih ženama zanimljivih područja koja život čine ljepšim, kvalitetnijim i zabavnijim. Portal i E-magazin SUVREMENA ŽENA su namijenjeni ženama koje traže inspiraciju, motivaciju, ohrabrenje za stvaranje života o kojem su oduvijek sanjale. Kroz sadržaje ih želimo osnažiti, potaknuti ih da vjeruju u sebe, da jačaju samopouzdanje i svjesnost o sebi, da žive zdravo, da preuzmu odgovornost za svoj život i živote onih koji o njima ovise.

Comments are closed.