Koje su vaše snage i slabosti?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Najjednostavnija i najučinkovitija tehnika za analizu trenutne situacije svakako je SWOT analiza, iako se za tu priliku mogu koristiti i neke druge metode i tehnike.

Ova je analiza jedan od najčešće korištenih alata za analizu unutarnjih i vanjskih faktora poduzeća. Taj vrlo jednostavan alat daje nam kvalitetne informacije o vlastitim snagama i slabostima, te o prilikama i prijetnjama iz okruženja.

Najčešće se koristi za analizu poslovnog okruženja, no pogodna je i za privatne aspekte, osobito za razvoj vlastite karijere i izradu plana osobnog razvoja.

 

Možemo reći da kroz SWOT analizu identificiramo temelje na kojima ćemo graditi svoju budućnost.

Možemo reći da kroz SWOT analizu identificiramo temelje na kojima ćemo graditi svoju budućnost, kao što na temeljima gradimo i kuću, jer kroz nju dobivamo pregled svih podataka koji su za nas relevantni, koji mogu utjecati na ostvarivanje naših ciljeva, pa na taj način jasno sagledavamo situaciju u kojoj se nalazimo. Zbog toga se SWOT analiza zove još i situacijska analiza.

SWOT analiza započinje definiranjem naših unutarnjih karakteristika, odnosno naših snaga i slabosti.  Naše snage su sve ono što radimo dobro, sve ono po čemu se razlikujemo od drugih, sve ono što znamo raditi odnosno sva znanja i vještine koje posjedujemo, prednosti u odnosu na konkurenciju. Slabosti su, naravno, sve ono u čemu još nismo dovoljno dobri, znanja i vještine koje nam nedostaju ili neke kvalifikacije koje nam nedostaju. Moguće je da neka od naših snaga istovremeno bude i naša slabost. Na primjer, komunikativnost je dobra, ako kvalitetno komuniciramo i kroz komunikaciju prenosimo kvalitetne informacije i stvaramo određene rezultate. Ako naša komunikativnost samo znači da smo brbljavi, a ne daje nikakve konkretne rezultate, onda ona ne predstavlja snagu, a ponekad može i predstavljati slabost. Međutim, ta karakteristika ipak može biti dobra podloga za daljnje razvijanje komunikacijskih vještina. Snaga ili slabost može biti i posjedovanje ili nedostatak određenih resursa, pri čemu nas taj dio prije svega asocira na financijski aspekt, ali to može biti potrebno vrijeme, neka literatura ili pomoć drugih članova obitelji.

Nakon identificiranih unutarnjih karakteristika slijedi promatranje okruženja u kojem se nalazimo i identificiranje prilika i prijetnji, odnosno svih pozitivnih i negativnih faktora, koje se u njemu nalaze, a koji imaju (ili mogu imati) utjecaja na nas i s kojima ćemo se, prije ili kasnije, morati suočiti.

Prilike predstavljaju sve one pozitivne trendove, situacije koje mogu pogodovati da napredujemo na bilo koji način. Na primjer, jedna od prilika može biti mogućnost da sudjelujemo na nekom treningu koji organizira poduzeće, ili održavanje neke besplatne radionice koja je relevantna za naše područje razvoja.

S druge strane, u okruženju se pojavljuju i određene prijetnje, odnosno situacije i elementi koji na nas mogu utjecati negativno. To mogu biti neki novi zakonski propisi koji se na nas odnose, neke globalne promjene koje se počinju reflektirati na nas, aktivnosti koje poduzimaju ljudi koji nas okružuju, promjena tehnologije i slično. Na primjer, uvodi se nova sistematizacija radnih mjesta prema kojoj nije više dovoljno imati radno iskustvo, već je potrebno završiti i određeno formalno obrazovanje, koje mi nemamo.

Kao i kod snaga i slabosti, tako i kod analize vanjskih faktora neke prilike istovremeno mogu biti i prijetnje. Na primjer, reorganizacija može biti prilika za napredovanje, ali istovremeno i prijetnja za nastavak karijere u poduzeću. Kroz plan osobnog razvoja možemo povećati šanse da tu novu situaciju sagledamo kao priliku i da ju kao takvu i iskoristimo. Ako smo planom osobnog razvoja identificirali vještine koje je potrebno stjecati ukoliko želimo napredovati u karijeri, te ako smo vrijeme, kao jedan od najvrijednijih resursa, koristili upravo za stjecanje tih vještina, tada smo sigurno povećali mogućnost za napredovanje.

Primjer jedne SWOT analize za osobu koja želi pokrenuti vlastito poduzeće koje će se baviti uslužnom djelatnošću može izgledati ovako:

SNAGE SLABOSTI
 • Komunikacijske i pregovaračke vještine
 • Analitičke sposobnosti
 • Sposobnost motiviranja drugih
 • Dobro poznavanje branše
 • Veliko radno iskustvo
 • Veliki broj poslovnih kontakata
 • Nepoznavanje procesa planiranja i donošenja odluka
 • Loše upravljanje vremenom
 • Nedostatak strateškog promišljanja
 • Pregovaračke vještine
 • Nedostatak formalne edukacije u području X
 • Nedostatak jasne diferencijacije u odnosu na konkurenciju
PRILIKE PRIJETNJE
 • Općeniti pozitivan trend uslužnih djelatnosti
 • Veliki broj novih vrsta usluga koje još nisu razvijene na tržištu
 • Trenutna ekonomska situacija
 • Spori razvoj novih vrsta usluga
 • Veliki broj uslužnih poduzeća

 

mr. sc. Nataša Trojak

Share.

About Author

Suvremena žena

Donosimo teme i savjete za sretniji, zdraviji, uspješniji i ispunjeniji život, novosti iz svih ženama zanimljivih područja koja život čine ljepšim, kvalitetnijim i zabavnijim. Portal i E-magazin SUVREMENA ŽENA su namijenjeni ženama koje traže inspiraciju, motivaciju, ohrabrenje za stvaranje života o kojem su oduvijek sanjale. Kroz sadržaje ih želimo osnažiti, potaknuti ih da vjeruju u sebe, da jačaju samopouzdanje i svjesnost o sebi, da žive zdravo, da preuzmu odgovornost za svoj život i živote onih koji o njima ovise.

Comments are closed.