“Kreativnim provođenjem slobodnog vremena danas za snažnije društvo sutra” – projekt koji se provodi uz potporu Kreativnog fonda mladih Uzgon

0

Uz potporu Kreativnog fonda mladih UZGON, Zaklade Zamah, Hrvatska škola Outward Bound provodi projekt pod nazivom “Kreativnim provođenjem slobodnog vremena danas za snažnije društvo sutra”.

U nekoliko mjeseci postojanja, Fond Uzgon je za financiranje projekata mladih izdvojio 150.000 kn, a ovo je jedan od deset projekata za koje je odobrena potpora.

Ovim projektom, 200 mladih Grada Zagreba je uključeno u 10 jednodnevnih programa iskustvenog učenja u prirodi, na dogovorenim lokacijama na području Grada Zagreba (parkovi i slično). S grupama od 20 polaznika rade 2 instruktora (certificirani Outward Bound instruktori). Kombiniraju sportsko-edukativne aktivnosti i snažno djeluju na više razina na polaznike – mladi se upoznaju s kvalitetnim načinima provođenja slobodnog vremena, motiviraju za isto u budućnosti, razvijaju niz osobnih i socijalnih vještina, svijest o zdravim načinima korištenja slobodnog vremena te svijest o društvenoj odgovornosti. Time mladi polaznici postaju svjesniji i odgovorniji građani Zagreba motivirani i potaknuti na preuzimanje aktivne uloge u lokalnoj zajednici kao aktivni mladi građani.

Bitne pozitivne promjene na emotivnom, kognitivnom i konativnom području rezultat su korištenja Outward Bound metoda iskustvenog učenja. Na svim programima zabranjeno je korištenje distraktora poput mobitela i sredstava ovisnosti.

Foto: Zaklada Zamah

 

 

Share.

Leave A Reply